AREMI

 La Fundació privada Aremi és una entitat sense finalitat lucrativa, que es va constituir

el 10 de gener de 1995. Esta inscrita en el registre de Fundacions privades de la

Generalitat de Catalunya amb el número 871.

Els objectius de la Fundació AREMI són, entre d’altres, afavorir la integració i inclusió

en la societat de les persones que pateixen alguna discapacitat; gestionar tuteles; dur a

terme actuacions de recolzament social, tècnic i econòmic; promoure accions de sensibilització, conscienciació i difusió; i fomentar i organitzar activitats esportives i d’educació en el lleure.

Actualment la Fundació esta treballant en un projecte de rehabilitació d’un edifici a la Pobleta de Bellvei (a la Vall Fosca), per tal convertir-lo en un equipament totalment accessible que permeti a les persones amb mobilitat reduïda, puguin gaudir de l’accés a l’oci i el turisme en igualtat d’oportunitats.

Va ser l’Associació AREMI qui va promoure la creació de la Fundació, en veure les

diferents circumstàncies familiars i l’angoixa dels pares i mares sobre la incertesa del

futur dels seus fills.


L’Associació AREMI va néixer el 1976 com a iniciativa d’un grup de pares amb fills afectats de paràlisi cerebral o altres discapacitats físiques acusades que van veure la necessitat de crear un centre adequat a les necessitats que presentaven aquests nens i nenes, donada la mancança de centres especialitzats a Lleida i província.

DOSSIER PREMSA 33ª CURSA BALÀFIA-AREMI

És una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que té com a objectiu principal l’atenció a persones amb necessitats especials derivades de trastorns en la motricitat, la comunicació, l’autonomia i el control de l’entorn, al llarg de totes les etapes de la seva vida. A través dels diferents serveis dels quals disposa, proporciona ajuts i suports en els diferents àmbits d’actuació: educació, ocupació terapèutica i acolliment residencial, per al desenvolupament personal i social, i per a la millora de la qualitat de vida, des d’una perspectiva habilitadora i inclusiva.

Amb el temps, l’Associació ha anat creixent i incrementant les persones ateses. Des de 1990, la


ubicació del Centre d’Educació es troba al c/MestreTonet.

L’any 1991 l’Associació crea el Servei d’Atenció Residencial. Actualment, i des de l’any 2008, aquest servei es presta de manera més àmplia en les instal·lacions situades al c/ Garraf 17.

Per altra banda, l’any 1993 es va posar en marxa, el servei

de Centre Ocupacional, situat al c/Mestre Tonet, amb l’objectiu de continuar oferint l’activitat terapèutica a les persones en edat adulta.

Des de l’any 2003, l’Associació AREMI també ofereix el Centre per a l’autonomia personal SIRIUS-AREMI. Un servei gratuït que ofereix informació, orientació i assessorament a persones amb discapacitat temporal i/o permanent i a la gent gran.
Fes-te fan de la seva pàgina de facebook

o visita'ns a